Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 57: Kiểm tra PH dung dịch mạ

Mạ Điện_Bài 57: Kiểm tra PH dung dịch mạ

185
0

kiem-tra-ph-dung-dich1

KIỂM TRA PH DUNG DỊCH MẠ

1. Giấy đo độ pH

Giấy đo độ pH gồm hai loại: giấy đo thông thường và giấy đo chính xác. Khi đo cần chú ý:

a. Tốt nhất trước tiên dùng sấy đo thông thường đè’ xác định phạm vi độ pH, sau đó dùng giấy đo chính xác đế xác định pH chính xác.

b. Giấy đo pH cùng phạm vi pH, sản xuất ờ các nước khác nhau, giá trị pH có sai số.

c. Đo pH dung dịch, màu sắc ở phần ướt trên giấy đo.

d. Giấy đo pH để lâu bị ánh sáng mật trời chiếu hoặc trong môi trường hóa chất đều mất tác dụng.

2. Máy đo pH

Để xác định chính xác độ pH dùng máy đo độ pH nhãn hiệu khác nhau:

– Máy đo loại 25 có độ chính xác ± 0,1 (10 mV).

– Máy đo loại PHS – 2 có độ chính xác ± 0,01 (1 mV).

– Máy đo loại PHS – 3 có độ chính xác ± 0,01.

Điện cực so sánh và điện cực đo trong máy đo pH có nhiều loại, nhưng dùng nhiều nhất là điện cực thủy ngân và điện cực thủy tinh, chúng có thể đo toàn bộ giá trị pH. Nhưng điện cực thuỷ tinh trong axit mạnh (pH < 1) hoặc kiềm mạnh (pH > 9) có sai số cần phải hiệu chỉnh. Nếu điện cực thủy tinh dược làm bằng thủy tinh đặc biệt có thể sử dụng trong dung dịch kiềm mạnh.

>> Điện cực thuỷ tinh mỏng dễ vỡ khi dùng phải cẩn thậm.