Home Gia công Mạ điện Mạ Điện_Bài 68: Phân tích dung dịch mạ Bạc

Mạ Điện_Bài 68: Phân tích dung dịch mạ Bạc

216
0

phan-tich-dung-dich-ma-bac6
PHÂN TÍCH DUNG DỊCH MẠ BẠC

1. Phân tích dung dịch mạ bạc thiosunphat

a. Phân tích Ag

Phương pháp phân tích

Dùng ống hút, hút 5 ml dung dịch mạ cho vào bình tam giác 250 ml. Để trong tủ hút độc, cho 10 ml HNO3 đặc, 10 ml H2S04 đặc, gia nhiệt đến khi có khói tráng. Khi kết tủa màu vàng hòa tan hoàn toàn, để nguội, cho 30 – 40 ml nước, để nguội nhỏ 2-3 giọt chất chỉ thị NH4Fe(S04)2. Dùng dung dịch NH4CNS 0,1 N để chuẩn, đến khi có màu đỏ xuất hiện là điểm kết thúc.

Tính toán

phan-tich-dung-dich-ma-bac1

Trong đó:

N: Nồng độ đương lượng dung dịch NH4CNS / V: Số ml dung dịch NH4CNS tiêu hao

b. Phân tích Na2S2O4

Phương pháp phân tích

Dùng ống hút, hút 1 ml dung dịch mạ cho vào bình tam giác 250 ml, cho 5 ml HCHO 40%, lắc đều. Để yên 15 phút, cho 1 ml chất chỉ thị tinh bột. Dùng dung dịch iôt 0,1N để chuẩn đến khi màu xanh da trời không mất đi trong nửa phút là điểm kết thúc.

Tính toán

phan-tich-dung-dich-ma-bac2

 

Trong đó:

N: Nồng độ đương lượng dung dịch iôt / V: Số ml dung dịch iôt tiêu hao

c. Phân tích Na2S03

Phương pháp phân tích

Dùng ống hút, hút 1 ml dung dịch mạ cho vào bình tam giác 250 ml, cho 50 m nước, dùng dung dịch iôt để chuẩn đến khi màu vàng mất đi. Cho thêm 5 ml tinh bột tiếp tục chuẩn cho đến khi màu xanh da trời không mất đi là điểm kết thúc.

Tính toán

phan-tich-dung-dich-ma-bac3

Trong đó:

N: Nồng độ đương lượng dung dịch iôt / V: Số ml dung dịch iôt tiêu hao / Ag: Số gam bạc trong 1 lít dung dịch

2. Phân tích dung dịch mạ bạc xianua

a. Phân tích Ag

Theo phương pháp phân tích Ag trong dung dịch thio sunphat.

b. Phân tích họp chất xianua

Phương pháp phân tích

Dùng ống hút, hút 1 ml dung dịch mạ cho vào bình tam giác 250 ml, cho 50 m nước, 6-8 giọt KI 10%. Dùng dung dịch AgNO3 để chuẩn đến khi sinh ra màu vàng nhạt không mất đi là điểm kết thúc.

Tính toán

phan-tich-dung-dich-ma-bac4

 

Trong đó:

N: Nồng độ đương lượng dung dịch AgNO3 / V1: Số ml dung dịch AgNO3 tiêu hao

c. Phân tích Na2C03

Phương pháp phân tích

Cho 2 giọt Phenolphtalein vào trong dung dịch trên, sau đó dùng HC1 0,2N để chuẩn, đến khi màu đó mất đi là điểm kết thúc.

Tính toán

phan-tich-dung-dich-ma-bac5

Trong đó:

N: Nồng độ đương lượng dung dịch HCI / V: Số ml dung dịch HCl tiêu hao