Home Vật liệu Sự phát sinh của cấu trúc kim loại

Sự phát sinh của cấu trúc kim loại

19
0

Cơ cấu của vật liệu kim loại, tức là sự cấu tạo của tinh thể (Hình 1, trang 246), thành hình sau khi đúc trong quá trình đông đặc của chất lỏng kim loại thành thể rắn. Sự đông đặc của chất lỏng kim loại đi qua nhiều bước trung gian. Thí dụ: Sự làm nguội của sắt ròng và những quá trình diễn biến trong chất lỏng (Hình 2).

kz3

Những bước giảm nhiệt từ 1 đến 4 các hiện tượng sau đây:

Kim loại nóng chảy. Trong kim loại nóng chảy những nguyên tử dịch chuyển tự do và không theo quy luật.Trong quá trình giảm nhiệt độ của chất lỏng, chuyển động của nguyên tử kim loại chậm dẩn. (D Bắt đẩu cấu tạo tinh thể. Khi đạt tới nhiệt độ đông đặc (của sắt: 1536°C), trong chất lỏng bắt đẩu sự tụ tập nguyên tử kim loại dưới dạng một loại mạng tinh thể. ở những vị trí có sự bắt đẩu phát triển tinh thể được gọi là mầm kết tinh.

Cấu tạo tinh thể đang tiến triển. Những nguyên tử kim loại trong chất lỏng còn lại tiếp tục nối kết thêm mãi vào những tinh thể. Nhiệt độ không thay đổi suốt thời gian kết tinh ở mức nhiệt độ đông đặc, vì nhiệt lượng thoát ra do sự kết tinh phải được giải thoát. Đồ thị nhiệt độ trong giai đoạn này nằm ngang. Khi chất lỏng gẩn hết, các tinh thể bành trướng bị va chạm nhau. Những tinh thể bị giới hạn không đổng đều do ảnh hưởng va chạm được gọi là tinh thể méo hay hạt. Những nguyên tử kim loại ở vùng ranh giới của các hạt có thể có phẩn không được xếp vào mạng tinh thể. Chúng tạo với những nguyên tử lạ giữa những hạt tinh thể một lớp ngăn cách không trật tự, đó là biên hạt (giới hạn hạt). © Đông đặc toàn bộ. Khi tất cả nguyên tử kim loại có một vị trí xác định, là lúc chất lỏng đã đông đặc toàn diện, cấu trúc của vật liệu đã được hình thành. Nhiệt độ của vật thể kim loại cứng mới thành hình tiếp tục giảm do sự tháo nhiệt liên tục, đổ thị giảm nhiệt hạ thấp.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here