Home Gia công Công nghệ Hàn THIẾT BỊ HÀN

THIẾT BỊ HÀN

368
0

Hàn là một quá trình kết nối hai mảnh kim loại lại với nhau bằng cách dùng một mảnh kim loại thứ ba như là chất kết dínhề Theo phương pháp này khi hàn không phải làm nóng chảy hai mảnh kim loại cần ghép. Chỉ có mảnh kim loại dùng làm chất kết dính bị làm nóng chảy. Theo tiêu chuẩn hợp kim hàn có độ nóng chảy 800°F (426°C), mức nhiệt này còn thấp hơn rất nhiều so với độ nóng chảy của đa số kim loại.

Đa số kim loại đều có thể hàn. Các trường hợp ngoại lệ là đối với crôm, beryli, đồng đỏ pha mangan và titan.

Có 3 phương pháp hàn:

Hàn bằng mỏ hàn

Hàn xì

Hàn bằng hổ quang diện

Theo phương pháp hàn bằng mỏ hàn, mỏ hàn được làm nóng từng khoảng thời gian bằng điện hoặc bằng lửa.

Hàn xì (Hình 73) nhanh hơn bởi vì nó tạo ra nhiệt nhiều hơn. Hàn xì được dùng để hàn các tấm kim loại nặng, ống dẫn nhỏ và các loại ống lớn khác có yêu cầu sức nóng lớn hơn sức nóng của việc hàn bằng mỏ hàn.

Khi hàn hồ quang điện, các tâ’m kim loại cũng không bị làm nóng chảy. Nhiệt sinh ra từ dòng điện được truyền vào chỗ kết nối cho đến khi nó làm nóng chảy hợp kim hàn. Sau khi hợp kim hàn chảy vào chỗ nối, nguồn nhiệt sẽ bị ngắt.

73

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here