Điện-Điện Tử

Đặc điểm của cơ cấu kiểu điện động

Cơ cấu đo kiểu điện động có ưu điểm là có thể đo các đại lượng điện một chiều và xoau chiều; cấp chính xác cao nhưng nó có nhược điểm là cuộn dây phần động phải chế tạo với tiết diện nhỏ nên khả năng quá tải kém; câ’u tạo phức tạp; giá thành đắt; từ trường bản thân dụng cụ yếu nên chịu ảnh hưởng nhiều của từ trường ngoài.

Để khử ảnh hưởng của từ trường ngoài, người ta chế tạo cơ cấu theo kiểu astatic, hoặc bỏ cả cơ cấu trong màn chắn từ bằng kim loại như đã nói ở trên (đoạn 9.3).

Để tăng từ trường cho cơ câu, người ta chế tạo cơ câu kiểu sắt điện động. Ở loại cơ cấu này, cuộn dây phần tĩnh quấn xung quanh lõi thép 1, và trong lòng cuộn dây phần động đặt lõi thép
cố định hình trụ 2 (hình 9.7b). Lõi thép 1 khép kín xung quanh cơ cấu nên còn có tác dụng làm màn chắn từ. Loại cơ cấu sắt điện động có mômen quay lớn nhưng độ chính xác thấp. Nó thường dùng để chế tạo các dụng cụ tự ghi (autoregisters).

Post Comment