Mạ điện

Mạ Điện_Bài 29: Phương pháp chống biến màu Bạc

ma-bac-dung-dich-thiosunphat5

PHƯƠNG PHÁP CHỐNG BIẾN MÀU BẠC

– Lớp mạ bạc dễ tác dụng với hợp chất lưu huỳnh, tạo thành Ag2S làm lớp mạ biến màu, sinh thành màu vàng, nâu, thậm chí màu đen, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng bề ngoài, tính phản quang, làm giảm tính dẫn điện và tính hàn.

1. Nguyên nhản biến màu bạc

– Đặc tính cơ bản của bạc là dễ tác dụng với lưu huỳnh. Trong điều kiện gia nhiệt, bạc tác dụng với lưu huỳnh, H2S, S02 và hợp chất lưu huỳnh trong cao su, keo gỗ, tạo thành Ag2s khó hòa tan.

– Sau khi mạ bạc, rửa bề mặt lớp mạ không sạch, trên bề mặt còn dung dịch mạ có in Ag+, làm bạc biến màu.

– Khi bề mặt lớp mạ có nhiều lỗ xốp, thô, dễ tiếp xúc với nước, chất ăn mòn trong không khí làm lớp mạ biến màu.

Tóm lại, những nhân tố như: độ tinh khiết, độ mịn lóp mạ, xử lý sau khi mạ, tạp chất kim loại và phi kim loại, điều kiện cóng nghệ mạ … đều có quan hệ với sự biến màu bạc.

2. Phương pháp chống biến màu bạc

– Trong thực tế sàn xuất, phương pháp chống biến màu lớp mạ bao gồm các phương pháp: thụ động hóa học, thụ động diện hóa, mạ kim loại quý, sơn lớp màng hữu cơ bảo vệ, công nghệ mới chống biến màu …

a. Thụ động hóa học

– Phương pháp xử lý hóa học làm cho lớp mạ bạc tạo thành màng thụ động có thành phần Ag2O, CrO3, Ag2Cr04, đề phòng lóp mạ bạc tác dụng với hợp chất lưu huỳnh, chổng sự biến màu. Quy trình công nghệ thụ động hóa học như sau: Tẩy bóng dung dịch CrO3 —> Khử màng dung dịch NH4OH —» Thụ động hóa học.
Thành phần chủ yếu dung dịch thụ động hóa học là CrO3 hoặc K2Cr04 và HNO3, phương pháp này gây ô nhiễm môi trường, lãng phí bạc, khả năng chống biến màu kém.

b. Thụ động điện hóa

– Sau khi rứa sạch dung dịch mạ bạc, tiến hành thụ động hóa trên catôt, trên bề mặt lớp mạ hình thành màng thụ động muối Crômat tính kiềm không làm thay đổi tính hàn và độ bóng bề ngoài lớp mạ bạc. khả năng chống biến màu tốt. Thành phần chủ yếu dung dịch thụ động điện hóa là K2CrO3, KNO3, Na2CO3 và Al(OH)3 ở dạng keo. Phương pháp này làm ỏ nhiễm môi trường.

c. Mạ kim loại quý

– Trên lớpp mạ bạc, mạ một lớp kim loại quý hoặc hợp kim quý. Ví dụ như mạ bạc, mạ vàng, mạ Pd, mạ Pt … và hợp kim của chúng. Phương pháp này có tác dụng chỏng sự biến màu, tăng độ dẫn diện, độ phản quang, tính hàn, nhưng giá thành cao, khống chế công nghệ khó, thường dùng để mạ những chi tiết chính xác, tính ổn định tốt, chịu mài mòn cao.

d. Sơn lớp màng hữu cơ

– Trên bề mạt lớp mạ bạc sơn lớp màng hữu cơ, mỏng, trong suốt, cách ly lớp mạ với không khí. Lớp màng này có hiệu quả chống biến màu tốt, nhưng ảnh hưởng đến tính dẫn điện, tính hàn và bề ngoài.

e. Công nghệ mới chống sự biến màu

– Công nghệ mới chống sự biến màu thao tác đơn giản, chống bạc biến màu, không ảnh hướng đến tính hàn và độ dẫn điện. Chất chống biến màu bạc như sau:

– Chất chống biến màu bạc SY
– Bột bảo vệ bạc.

>> Những chất này có bán trên thị trường, làm theo hướng dẫn của người sản xuất.