Home Uncategorized Tâm uốn của dầm

Tâm uốn của dầm

147
0

Tâm uốn của dầm
Mặt cắt của dầm phải chịu tải theo hướng đảm bảo uốn đối xứng; tức là mặt cắt phải không có xu hướng bị vặn (xoắn) dưới tác dụng của tải trọng.

Hình 3-17 chỉ ra một vài dạng điển hình dùng làm dầm có trục đối xứng thẳng đứng.

Nếu đường tác dụng của tải trọng trên những mặt cắt như vậy đi qua trục đối xứng , khi đó sẽ không không xuất hiện xu hướng mặt cắt bị xoắn, và áp dụng công thức uốn.
Khi không có trục đối xứng thẳng đứng, như với những mặt cắt trên hình 3-18, cần phải chú ý khi đặt tải trọng.

Nếu đường tác dụng của tải trọng như F1 trong hình, dầm sẽ bị xoắn và uốn, vì vậy công thức uốn sẽ không cho kết quả chính xác.

Với những mặt cắt như vậy, tải trọng cần được đặt trên đường qua tâm uốn, đôi khi được gọi là tâm cắt.

Hình 3-18 chỉ ra vị trí gần đúng của tâm uốn cho các dạng (biểu diễn bằng kí hiệu Q).

Đặt tải trên đường qua Q, như với lực F2, sẽ cho kết quả uốn thuần tuý. Bảng công thức xác định tâm uốn được cho sẵn (xem tham khảo 7).

 adasdadasda

Hình 3-17 Những mặt cắt đối xứng. Tải trọng đi qua trục đối xứng nên dầm bị uốn thuần tuý.

adsdadadasdad

 

Hình 3-18 Những mặt cắt không đối xứng. Tải trọng tác dụng là F1 sẽ dẫn đến xoắn; tải trọng đặt như F2 đi qua tâm uốn sẽ gây ra uốn thuần tuý.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here