Home Uncategorized Thông số cơ bản kim loại tấm

Thông số cơ bản kim loại tấm

133
0

Hướng dẫn theo tiêu chuẩn quốc tế ISO, với đầy đủ thông tin ngắn gọn dễ hiểu, chỉ cần nắm rõ tham số cho từng kích thước kim loại tấm bạn sẽ tính toán được các thông số còn lại, không phải mất thời gian tra các số liệu mất thời gian, đồng thời khi nắm rõ công thức thiết kế kim loại tấm bạn hoàn toàn có thể hiểu được công nghệ và khi lên ý tưởng bạn sẽ biết được sản phẩm, chi tiết tấm của bạn là khả thi hay tốn kém

Nếu bạn chưa cần hoặc chưa thể hiểu được tài liệu tiếng ANh thì có thể chia sẻ cho những người chuyên làm về lĩnh vực này, chỉ những ai tiếp xúc nhiều và gặp nhiều vấn đề mới thấy nó giá trị.

Tài liệu gồm 31 trang, nên chỉ cần chịu khó đọc là bạn có thể biết khá nhiều về thiết kế kim loại tấm mà không mất nhiều thời gian.

thietkekimloaitam

Mục lục:

DESIGN
MATERIAL …… 4
MATERIAL CALLOUT ON DRAWINGS: .. 4
DESIGN CONSIDERATIONS: PUNCHING ………… 4
HOLES……………………………………………… 4
SQUARES & RECTANGLES……………….. 4
SLOTS ……………………………………………… 4
NOTCHES & TABS…………………………….. 4
DESIGN CONSIDERATIONS: BENDING …………… 4
BEND RADII…. 4
BEND RELIEFS ……………………………………………… 4
RELIEF NOTCHES FOR L BENDS …………………… 4
TOLERANCES 4
FEATURE SIZE TOLERANCES ……………………….. 4
GEOMETRIC TOLERANCES …………………………… 4
RULE #1 …………………………………………… 4
FINISHES ……. 4
DRAFTING
DRAWING NOTES …………………………………………. 4
HARDWARE … 4
DIMENSIONING: GENERAL ……………………………. 4
DIMENSIONING BENDS …………………………………. 4
DIMENSIONING FEATURES …………………………… 4
COMMONLY USED DATUMS FOR SHEET METAL PARTS………………………………….. 4
SPECIFYING COMMONLY USED GEOMETRIC TOLERANCES……………………………. 4
COORDINATE AND EQUIVALENT PROFILE TOLERANCING COMPARISION ………………….. 4
COMMON PROFILE APPLICATIONS …… 4
PROFILE & POSITION TO DEFINE AN IRREGULAR SHAPE …………………… 4
MANUFACTURING
DRAWING INTERPRETATION…………………………. 4
GENERAL WORKMANSHIP…………………………….. 4
EDGE FINISHING…………………………………………… 4
BEND RADII…. 4
BEND RELIEFS ……………………………………………… 4
HARDWARE … 4
TOLERANCES 4
UNSPECIFIED GEOMETRIC TOLERANCES …….. 4
CUTOUTS……. 4
CORNERS …… 4
SYMMETRICAL FEATURES: TOLERANCE ALLOCATION……………………………………. 4
BULGING (FLARE OR DEPRESSION) ……………… 4
REFERENCE
SHEET SIZE TABLES ………………………25
MATERIAL SPECIFICATIONS …………. …26
PUNCH SIZES ……………..……………… 27
ANODIZING …. 4
SHAKER PARTS………….……………… 29
AIR BENDING……………… ………………29
NIBBLING LARGE RADII AND DIAMETERS ……… 4
DESIGN TIPS
DESIGN TIPS……………………………….31

Link down:

http://www.data.advance-cad.com?download=thiet-ke-kim-loai-tam

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here