Điện-Điện Tử

Tính chất khuếch đại của dụng cụ bán dẫn ba cực

Cho ba chất bán dẫn p, n, p (hoặc n, p, n) tiếp xúc với nhau. Giữa chúng sẽ tạo ra những điện trường tiếp xúc. Giữa hai chất bán dẫn p và n (bên dưới hình 10.28a) ta đặt điện áp thuận nhỏ. Còn giữa hai chất bán dẫn n và p (bên trên) ta đặt điện áp ngược lớn. Lớp bán dẫn n rất mỏng, khoảng vài chục micrông. Chúng ta quy ước gọi cực ra từ chất bán dẫn n ( loại p – n – p) hoặc từ  p (ở loại n – p – n) là cực gốc. Cực có đặt điện áp thuận với cực phát và gốc Ugc thuận nên dòng điện dễ dàng chạy từ cực phát sang lớp n. lớp n rất mỏng, đa sô’ các lỗ từ p lọt sang n chưa kịp trung hòa với các điện tử, thì bị điện trường mạch của điện áp ngược kéo về cực góp. Chỉ có một số ít lỗ bị trung hòa bởi điện tử ở lớp n và tạo nên dòng điện cực gốc rất nhỏ, như vậy có thể nói dòng điện cực góp xấp xỉ bằng dòng điện cực phát, và nó phụ thuộc rất ít vào ưop. Nhưng vì giữa cực phát và gốc có điện áp thuận nên chỉ cần một sự thay đổi nhỏ điện áp UoC, cũng làm thay đỗi dòng điện cực phát và góp nhiều; và dạng của dòng điện này cũng giống như UoC. Vì dòng điện cực góp thay đổi nhiều nên điện áp lấy ra ở Rpt cũng thay đổi nhiều, rõ ràng transistor có tính chất khuếch đại điện áp. Và cũng như đèn ba cực điện tử nó còn có tính chất khuếch đại công suất, dòng điện. Ta có thể xem cực phát của transistor tượng tự katốt, gồc như lưới 4, góp như anốt của đèn ba cực điện từ (hình 10.28b). Nhưng chỗ khác nhau của dụng cụ bán dẫn so với đèn điện tử là: không cần đốt nóng katốt, và khi làm việc có dòng điện nhỏ chảy qua cực gốc.

Post Comment