Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 11: Sử dụng phép chiếu xuyên tâm khi dựng...

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 11: Sử dụng phép chiếu xuyên tâm khi dựng hình

215
0

39878

Sử dụng phép chiếu xuyên tâm khi dựng hình

– Trong không gian, lấy mặt phẳng P và một điểm S nằm ngoài P Từ một điểm A bất kỳ trong không gian,
dựng đường thẳng S A, đường này cắt P tại điểm A’. Ta đã thực hiện một phép chiếu.

Capture32

 

 

– Mặt phẳng P gọi là mặt phẳng hình chiếu.

– Đường thẳng SA là tia chiếu.
– Điểm A’ gọi là hình chiếu xuyên tâm của điểm A trên mặt phẳng hình chiếu P qua tâm chiếu S.
– Các tia chiếu đều đi qua điểm S cố định.

* Phép chiếu xuyên tâm

– Khái niệm

Phép chiếu xuyên tâm là một phép chiếu tồn tại hai yếu tố sau đây:

– Mặt phẳng hình chiếu P

– Tồn tại một tâm chiếu S ( S là một điểm không thuộc P )

+ Chiếu một điểm A từ tâm S lên mặt phẳng P bằng cách vẽ đường thẳng SA, xác định được điểm A’ là giao điểm của SA với mặt phẳng P, hay hình chiếu A’ là của A trên P.

+ Vậy phép chiếu xuyên tâm là một phép chiếu phẳng dụng tâm chiếu S để chiếu vật lên mặt phẳng chiếu.

– Tính chất cơ bản của phép chiếu xuyên tâm.

– Hình chiếu của một điểm là một điểm. Điểm thuộc mặt phẳng hình chiếu chính là điểm trùng với chính nó. Hình chiếu của một đường thẳng không đi qua tâm chiếu là một đường thẳng.

– Đường thẳng đi qua tâm chiếu gọi là đường thẳng chiếu. Hình chiếu của đường thẳng chiếu là một điểm. Mặt phẳng đi qua tâm chiếu gọi là mặt phẳng chiếu. Hình chiếu của mặt phẳng chiếu là một đường thẳng. Phép chiếu xuyên tâm bảo toàn tỷ số kép của bốn điểm thẳng hàng.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật