Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 13: Phép chiếu vuông góc khi dựng hình

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 13: Phép chiếu vuông góc khi dựng hình

107
0

39873

Phép chiếu vuông góc khi dựng hình

1. Định nghĩa.

– Phép chiếu vuông góc là một phép chiếu mà trong đó đường thẳng hướng chiếu I vuông góc với mặt phẳng hình chiếu. ( I vuông góc với ∏ )

– Cho mặt phẳng P và một điểm A trong không gian, từ A dựng đường vuông góc với mặt phẳng P, chân đường vuông góc là A’, A’ gọi là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng hình chiếu P.

Capture

Tính chất.

– Có đầy đủ tính chất của phép chiếu song song

– Độ dài hình chiếu thẳng góc A’B’ của đoạn thẳng AB sau phép chiếu thẳng góc bằng đọ dài AB nhân với cosϕ (ϕ: là góc nghiên của AB so với ∏ ) hay ta có: [A’B’] = [AB.cosϕ]

2. Các mặt phẳng hình chiếu và các trục chiếu a.

a. Định nghĩa các mặt phẳng hình chiếu.

– Trong vẽ kỹ thuật người ta có ba loại mặt phẳng hình chiếu sau:

– Mặt phẳng hình chiếu bằng( kí hiệu: P 2) là mặt phẳng nằm ngang dùng để thể hiện hình chiếu bằng.

– Mặt phẳng hình chiếu chính ( hình chiếu đứng) ( kí hiệu: P 1 ) là mặt phẳng thẳng đứng, vuông góc với mặt phẳng chiếu bằng, dùng để thể hiện hình chiếu chính của vật thể.

– Mặt phẳng hình chiếu cạnh ( kí hiệu: P 3 ) là mặt phẳng thẳng đứng nhưng vuông góc với hình chiếu chính và chiếu bằng, nó được dùng để thể hiện hình chiếu cạnh của vật thể.

b. Các trục chiếu

* Trong không gian muốn biểu diễn vị trí, hình dạng của một điểm, đường, một mặt, hay vật thể người ta thường sử dụng hệ trục toạ độ không gian ba chiều Oxyz hay còn gọi là trục toạ độ Đề các. gồm ba trục chiếu sau:

– Trục toạ độ Ox, Oy, Oz đây là ba trục chiếu vuông góc với nhau từng đôi một

– Ox là trục hoành hay còn gọi là hoành độ

– Oy là trục tung hay còn gọi là tung độ

– Oz là trục cao hay còn gọi là cao độ.

* Khi thực hiện phép chiếu song song với trục Oz ta thể hịên được hình chiếu bằng.

* Khi thực hiện phép chiếu song song với trục Oy ta thể hiện được hình chiếu cạnh.

* Khi thực hiện phép chiếu song song với trục Ox ta thể hiện được hình chiếu đứng.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật