Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 29: Cách ghi chỉ dẫn và kích thước REN

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 29: Cách ghi chỉ dẫn và kích thước REN

159
0

cach-ghi-chi-dan-va-kich-thuoc-ren3

1. Cách ghi chỉ dẫn và kích thước ren

Cách ghi chỉ dẫn và kích thước ren được quy định trong TCVN 5907:1995 và cách kí hiệu ren theo TCVN 0204:1993.

a. Cách ghi chỉ dẫn

– Loại ren và kích thước của ren được ghi theo chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn có liên quan về ren. Chỉ dẫn của ren được ghi trên đường kích thước đường kính danh nghĩa của ren theo thứ tự sau đây:

– Chữ tắt chỉ đặc thù profin ren ( ví dụ: M, MC, G, Tr, R .. )
– Đường kính danh nghĩa hay kích cỡ ( ví dụ: 20, 30 40 ..)
– Bước xoắn bằng mm
– Bước ren p, bằng mm

>> Một số chỉ dẫn khác

– Hướng xoắn
– Cấp chính xác của ren
– Chiều dài ren ( S – ngắn, L – dài, N – thường)
– Số đầu mối.

b. Cách ghi kích thước

– Đường kích thước danh nghĩa d là đường kính vòng đỉnh của ren ngoài và đường kính vòng chân của ren trong. Đường kính danh nghĩa của ren đo bằng mm, riêng ren ống trụ và ren ống côn thường lấy đường kính lòng ống làm kích thước danh nghĩa và dung f đơn vị là Inch.

– Không ghi kích thước bước ren lớn, kích thước bước ren nhỏ được ghi sau đường kính danh nghĩa của ren và phân cách bởi dấu x. Kích thước bước ren nhiều đầu mối được ghi trong ngoặc đơn kèm với kí hiệu p và ghi sau kích thước bước xoắn.

– Kích thước chiều dài ren là kích thước chiều dài đoạn ren đầy. Tất cả các kích thước phải ghi theo TCVN 5705-1993

ví dụ như hình 8.4 

cach-ghi-chi-dan-va-kich-thuoc-ren1

 

 Hình 8.4

c. Chiều dài ren và chiều sâu lỗ

– Thông thường chỉ gi kích thước chiều dài ren mà không ghi kích thước lỗ, trường hợp không ghi kích thước chiều sâu lỗ có nghĩa là chiều sâu lỗ bằng 1,25 lần chiều dài ren. Tham khảo hình 8.5

cach-ghi-chi-dan-va-kich-thuoc-ren2

 

   Hình 8.5

d. Hướng xoắn

Nói chung đối với ren phải không cần ghi hướng xoắn, còn đối với ren trái hướng xoắn được ghi là HL. Nếu trên cùng một bản vẽ có ren phải và ren trái thì cần phải ghi rõ hướng xoắn cho từng loại ren, khi đó dùng chữ RH để chỉ ren phải.

e. Cấp chính xác

– Kí hiệu cấp chính xác của ren được ghi sau hướng xoắn và được phân cách bằng gạch nối.

– Kí hiệu miền dung sai của ren được ghi bằng một phân số, mà tử là miền dung sai ren trong và mẫu là miền dung sai của ren ngoài. Đối với ren ống hình trụ hoặc côn thì cấp chính xác cao kí hiệu bằng A, thấp kí hiệu bằng chứ B.

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật