Home Uncategorized Vẽ Kỹ Thuật_Bài 44: Đọc bản vẽ lắp

Vẽ Kỹ Thuật_Bài 44: Đọc bản vẽ lắp

260
0

doc-ban-ve

Đọc bản vẽ lắp

– Trong giai đoạn thiết kế chế tạo, người thiết kế cần dựa vào bản vẽ chung để vẽ các bản vẽ chế tạo chi tiết, gọi là vẽ tách chi tiết. Vậy việc đọc bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết là một việc rất quan trọng đối với người thiết kế chế tạo.

1. Yêu cầu

– Khi đọc bản vẽ lắp yêu cầu phải biết và hiểu rõ về kết cấu của vật thể được biểu diễn. Phải hình dung được hình dạng của mỗi chi tiết trong tổ hợp lắp ghép, và quan hệ lắp ghép của chúng. Phải đọc được kích thước và sai lệch giới hạn của chúng, và phải biết kích thước nào là quan trọng, và có tham gia lắp ghép hay không.

– Khi có đầy đủ các phần thuyết minh của bản vẽ lắp, người đọc cũng cần phải biết nguyên lý làm việc và công dụng của vật thể biểu diễn.

2. Trình tự đọc bản vẽ lắp

Khi tiến hành đọc bản vẽ láp cần tiến hành theo trình tự sau:

a. Tìm hiểu chung

Trước hết đọc nội dung khung tên, phần thuyết minh và các yêu cầu kỹ thuật để có khái niệm sơ bộ về đơn vị lắp, về nguyên lý làm việc và công dụng của đơn vị lắp.

b. Phân tích hình biểu diễn

– Để đi sâu vào nội dung bản vẽ, cần nghiên cứu các hình biểu diễn trên bản vẽ lắp , hiểu rõ tên các hình chiếu cơ bản, vị trí của các mặt cắt trên hình cắt và mặt cắt, phương chiếu của các hình chiếu phụ và hình chiếu riêng phần, sự liên hệ chiếu giữa các hình biểu diễn. trong giai đoạn này ta cần hiểu được tổng quan về hình dạng và kết cấu và đặc điểm của vật thể lắp.

c. Phân tích các chi tiết

– Lần lượt đi phân tích từng chi tiết một. Bắt đầu từ chi tiết chính sau mới đến các chi tiết ít quan trọng hơn. Từ chi tiết có kích thước lớn hơn sang chi tiết nhỏ hơn.

– Ta cũng có thể đọc các chi tiết từ các hàng trong bảng kê rồi đọc trên các hình biểu diễn theo chỉ số vị trí của nó sau đó căn cứ theo phạm vi đường bao của chi tiết . Khi phân tích các chi tiết cần hiểu rõ kết cấu, công dụng và quan hệ lắp ghép của chúng.

d. Tổng hợp

– Khi đã phân tích xong các bước trên , cuối ta tổng hợp lại toàn bộ để hiểu rõ về toàn bộ vật thể.

3. Ví dụ đọc bản vẽ lắp

Ví dụ ta đọc bản vẽ lắp van phân phối dùng trong thuỷ lực như sau:

a. Tìm hiểu chung

– Van phân phối dầu thuỷ lực là thiết bị thuỷ lực dùng để điều chỉnh lưu lượng và hướng của dòng chảy của dầu khi đi qua van.

b. Phân tích hình biểu diễn

– Bản vẽ gồm 01 hình chiếu chính và các hình chiếu phụ, hình chiếu đứng thể hiện toàn bộ kết cấu bên trong cũng như hình dạng của chi tiết bao gồm 02 cuộn điện điểu khiển hai bên đầu con trượt và 01 vỏ van, và con trượt điều khiển và dẫn hướng lưu lượng, hình chiếu chính là hình cắt toàn phần của cả van, ngoài ra còn có hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng và một số hình cắt khác qua phân tích trên ta thấy chi tiết con trượt van phân phối là chi tiết chuyển động và tạo thông các lỗ P với A hoặc P với B khi đó tương ứng B sẽ thông với T hoặc A thông với T.

– Do làm việc với áp suất cao vừa đòi hỏi độ kín nhưng lại có khả năng dịch chuyển tương đối lên mối ghép giữa trục với thân van phải là mối ghép trung gian….

c. Phân tích chi tiết

– Các chi tiết có hình dạng và kết cấu cụ thể được thể hiện đầy đủ trên các hình biểu diễn: chẳng hạn như chi tiết trục có dạng trụ nhưng có bậc, chi tiết thân van thì được khoan các lỗ thông nhau, và có một lỗ để cho con trượt chuyển động và thực hiện chức năng cấp dầu.

– Các lỗ này có thể thực hiện gia công bằng phương pháp khoan. ..

d. Tổng hợp

– Van phân phối là một thiết bị điều chỉnh hướng của dòng dầu có áp suất cao khi qua nó do đó theo chức năng của nó thì khi xem xét đến các mối ghép là rất quan trọng ở đây ta phải phân tích cụ thể các mối ghép.

 

 

 

    
Autocad cho kỹ sư cơ khíBộ tài liệu đọc hiểu bản vẽBộ DVD Ebook cơ khíBộ tài liệu tiếng Anh kỹ thuật