Home Gia công Đo lường BỘ TIÊU CHUẨN DIN EN ISO 9000

BỘ TIÊU CHUẨN DIN EN ISO 9000

699
0

Nhóm tiêu chuẩn ISO-9000 được khai triển để hỗ trợ các công ty xây dựng, duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống QLCL. Ngoài ra bộ tiêu chuẩn này tạo cơ sở cho sự đánh giá một hệ thống QLCL qua một cơ quan kiểm định chất lượng (Hình 1).

iso

Tiêu chuẩn DIN EN ISO 9000 mô tả những nễn tảng quan trọng cho chất lượng và những cơ sở tiếp theo cho một hệ thống quản lý chất lượng. Nó ấn định những thuật ngữ dùng trong một hệ thống QLCL (Hình 2).

iso1

Tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001 quy định những đòi hỏi trong phạm vi rộng cho một hệ thống quản lý chất lượng. Như thế tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001 là một tiêu chuẩn định nghĩa những bằng chứng mà một hệ thống QLCL phải có.

Những yêu cầu của tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001 có thể được sử dụng trong nội bộ một công ty, cho việc soạn thảo hợp đồng hay đánh giá một hệ thống QLCL.

DIN EN ISO 9004 đóng vai trò chỉ đạo cho việc xem xét hiệu quả, kinh tế và năng suất toàn bộ của một hệ thống QLCL. Nó cũng đề nghị những biện pháp cải tổ công ty và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

ISO 19011 được dùng để hướng dẫn cách đánh giá (trang 79) một hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường của một công ty.Tiêu chuẩn này được coi như là một thành phẩn trong nhóm chuẩn ISO-9000.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here