Home Khuôn mẫu Moldflow trong phân tích khuôn mẫu

Moldflow trong phân tích khuôn mẫu

677
0

1. Moldflow Plastics Adviser
Gồm 2 modul chính là Moldflow Part Adviser (MPA) và Moldflow Mold
Adviser (MMA).Tính năng của chúng được cho trong bảng

molflowkhuon1

So sánh tính năng của MPA và MMA

2 Moldflow Plastics Insight (MPI)Đây là phần mềm mạnh mẽ
và đầy đủ
tính năng nhất củaMoldflow.Ngoài những tính năng của Moldflow Mold Adviser nó còn có những tính năng khác như
– Phân phối dưới dạng modul để khách hàng lựa chọn gói sản phẩm phùhợp
– Phân tích được nhiều dạng khuôn :Gas – assist, Co – injection,Microcellar, Flip chip…
– Quản lí dữ liệu phân tích theo project
– Cung cấp công cụ tạo và xử lí lưới mạnh mẽ
– Có thể kết hợp nhiều quá trình phân tích cùng một lúc và quản lí chúng bằng Job manager
– Kết quả phân tích được ghi nhận liên tục nên dễ dàng đánh giá, nhận
xét

molflowkhuon2
Kết quả phân tích thời gian phun trong MPI
3 Moldflow Cad Doctor (MCD)
Moldflow CAD Doctor là công cụ của Moldflow cho phép chuyển đổi dữ liệu giữa các hệ thống CAD 3D.Trong quá trình chuyển đổi nó sẽ thông báocác lỗi và tự
động chỉnh sửa chúng.Nếu việc chỉnh sửa tự
động không thànhcông, ta tiếp tục chỉnh sửa bằng các công cụ do MCD cung cấp.
Moldflow CAD Doctor hổ trợ các định dạng sau
1. IGES files(*.igs, *.iges)
2. CATIA V4 files(*.model, *.catdata, *.catexp, *.*)
3. CATIAV5 files(*.CATPart, *.CATProduct)
4. Parasolid files(*.xmt_txt, *.x_t, *.xmt_bin, *.x_b)
5. STEP files(*.stp, *.step)
6. ProE (*.prt)
7. SolidWorks files(*.sldprt)

 

molflowkhuon3

 

Qui trình sửa lỗi CAD trong Moldflow Cad Doctor

4 Moldflow Magic STL Expert
Moldflow STL Magic là công cụ dùng để xem, đo đạc và chỉnh sửa mô hình solid hoặc surface được lưu trữ dưới định dạng Stereo lithography (STL).Nó thường được dùng để tối ưu hóa mô hình CAD STL nhằm chuẩn bị cho các bước phân tích bằng MPA hoặc MPI.
Quá trình làm việc với Moldflow STL Magic khá đơn giản vì phần lớn được chương trình xử lí tự động theo các trình Wizard.Bên cạnh đó nó cũng cung cấp các công cụ xử lí để ta có thể tự chỉnh sửa trong trường hợp cần thiết.

5 Moldflow Design Link
Đây là một Add-in được dùng để nhập các file CAD từ nhiều định dạng khác vào Moldflow.Các định dạng được Moldflow Design Link hỗ trợ cho trong bảng

molflowkhuon4 molflowkhuon5

Các định dạng được Moldflow Design Link hỗ trợ

Quy trình phân tích, tối ưu hóa thiết kế bằng Moldflow Plastics Insight

 

molflowkhuon6

Qui trình phân tích tổng quát trong Moldflow Plastic Insight

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here