Việc học đúng những gì bạn mong muốn không phải là chuyện đơn giản, vì không chỉ đáp ứng được chi phí mà còn chất lượng và chuyên nghiệp của…

1. Moldflow Plastics Adviser Gồm 2 modul chính là Moldflow Part Adviser (MPA) và Moldflow Mold Adviser (MMA).Tính năng của chúng được cho trong bảng So sánh tính năng của…

Để hiểu tổng quan về khuôn nhựa bạn cần phải nắm được các ứng dụng thực tế của nó, và khuôn nhựa dùng để làm gì, nó có thể ép…

Với cách trình bày dạng Slide người học sẽ dễ nắm nội dung kiến thức hơn, bạn có thể xem những nội dung mình cần học và bỏ qua phần…

Đây là luận văn dành cho các bạn học cơ khí, với các bài thuyết minh đầy đủ, sơ đồ nguyên lý, hình vẽ, và bản vẽ CAD, do đó…