Điện-Điện Tử

Nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu ba pha

Hình 10.27 trình bày mạch chỉnh lưu ba pha. Nguyên lý làm việc của chỉnh lưu ba pha là điện áp của pha nào lớn hơn thì van của pha đó sẽ dẫn điện. Chỉnh lưu ba pha dùng để chỉnh lưu dòng điện có công suất trung bình từ 1 đến 50 KW.

10.27

Post Comment