Home Gia công Đo lường Quản lý chất lượng

Quản lý chất lượng

164
0

Nếu một cống ty muốn thành công và tổn tại trên thị trường thì sản phẩm, dịch vụ, giao hàng và tư vấn khách hàng của công ty phải có chất lượng cao và đáng tin cậy. Bên cạnh chất lượng của sản phẩm thì chất lượng của chu trình làm việc cũng rất quan trọng để giảm chi phí sản xuất và chi phí sửa lỗi sai hỏng trong sản xuất. Mục tiêu của một hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) là để đạt được những điều này. Ngoài ra hệ thống QLCL cũng quy định mục tiêu, cách tổ chức, phương tiện làm việc và trách nhiệm trong một công ty (Hình 1). Nếu một hệ thống QLCL được một cơ quan kiểm định độc lập chứng nhận là đã đáp ứng được những tiêu chuẩn quốc tế đồng nhất trên thê giới thì hệ thống QLCL này được gọi là một hệ thống QLCL được công nhận (trang 62). Giấy chứng nhận là một bằng cớtạo lòng tin cho khách hàng và nhân viên vào khả năng làm việc có chất lượng của công ty.

chl

Hệ thống QLCL bao gổm tất cả cấc hoạt động để xác định và thực hiện những mục tiêu chất lượng và trách nhiệm của một công ty.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here