Home Quy chuẩn An toàn Các thông số về lực xoắn của bulon, đai ốc, và vít...

Các thông số về lực xoắn của bulon, đai ốc, và vít có mũ

764
0

112 113

Không dùng các thông số này nếu các chỉ số về lực xoắn và cách xiết đã được quy dịnh trong một trường hợp cụ thể. Các thông số lực xoắn liệt kê trốn dây chỉ để tham khảo chung. Kiểm tra dịnh kì dô xiết chặt của các ốc vít. Đai ốc trong máy luôn được thiết kế theo những thông số quy định.  Luôn thay những đai ốc trong máy bằng những đai ốc cùng loại. Ốc vít hỏng phải được: thay bằng những ốc vít cùng loại hoặc loại có Ihóng số cao hơn. Nếu sử dụng nhừng ốc vít có thòng số cao hơn, chỉ xiết những ốc vít này theo lực xoắn gốc hơn ốc vít cũ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here