Home Quy chuẩn An toàn Tránh bụi amiăng gây hại

Tránh bụi amiăng gây hại

317
0

Hình 109- Tránh bụi amiănggầy hại

109

 

Hình 110- Giải quyết chất lỏng một cách hợp lí

110

Việc giải quyết chất lỏng không hợp lí có thể gây hại đến môi trường và hệ sinh thái. Trước khi dẫn thoát bất cứ loại chất lỏng nào, phải tìm cách giải quyết chất thải một cách thích hợp theo yêu cầu về bảo vệ môi trường tại địa phương.

Sử dụng những bồn chứa thích hợp khi dẫn thoát cha’t lỏng. Không dùng những vật chứa thức ăn hay thức uống có thể gây cho người khác ăn nhầm hay uống nhầm.

Không đổ dầu xuống đất, xuống kênh hoặc vào suối, ao, hồ. Nghiên cứu kĩ những quy định về bảo vệ môi trường tại địa phương khi giải quyết dầu, xăng, dầu thắng, chất dùng để làm nguội, chất lỏng trong bình điện và các loại rác độc hại khác.

 

sống an toàn

Hình 111- Sống an toàn

111

Trước khi giao trả máy cho dịch vụ hoặc cho khách hàng, đảm bảo máy đang hoạt động tốt, đặc biệt là hệ thống an toàn. Lắp đặt tâ’t cả những tấm chắn bảo vệ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here